Överklagningar

Ifall du har blivit avstängd, och du anser att avstängningen är felaktig eller omotiverad. Då har du rätten att överklaga beslutet. Staffs kommer sedan granska saken.

Fyll i och invänta svar