TPF

Tuggummis Powerful Framework

Installera TPF

Som du redan har läst är TPF ett script till FiveM. Men nu är det dags att installera det!

1. Ladda ner TPF fråm Github, ta bort -master från namnet och lägg in det i din Resource mapp.

2. Starta scriptet i din server.cfg

3. Öppna HeidiSQL och kör filen TPF.sql, då bör en users_identifiers och users_information skapas.

4. Se till att konfiguera config filen till det du vill ha.

5. Vill du ändra standard spawnplats, gör det med sista delen av TPF.sql
Se till att du har kommatecken och det är skrivet innanför '{}'

6. Starta scriptet genom att starta om din server!

Allt bör vara funktionellt, kontakta mig via tickets ifall det uppstår ett problem!

Ladda ner TPF

Krav

När ni laddat ner båda programmen och installerat MySQL-Async

1. Starta Apache och MySQL på XAMPP

2. Öppna din server.cfg, skriv in detta högst upp:

set es_enableCustomData 1
set mysql_connection_string "server=IP;database=databas;user=root;password="

3. Byt ut IP till din servers IP, localhost ifall du har den på din dator.
database= till namnet på din databas.
Lägg till ett lösenord, och avsluta allt med ;"
Observera: ifall du använder en host, behöver du inte ha XAMPP, samt finns det en chans att du redan har en databas skapad på din host.
Se till att fylla i den korrekta informationen!

4. Starta din server.

Nu bör det vara klart. Ifall du springer på ett problem, be om hjälp via en ticket på discorden.

TICKETS