Regler

Som tidigare uppgivet, regler måste finnas på en server för att den ska fungera. Vi har valt dessa regler för att alla ska känna sig trygga.

Information

Innan vi kommer till reglerna vill jag bara nämna att denna server är en Community Server, den är alltså för Communityt, er. Om ni skulle vilja att jag implanterar något, vänligen låt mig veta. Gör det via tickets på discord.

§ 1 Respekt
Visa alltid respekt till både medlemmar och Staffs.

§ 2 Rasism
På denna server är det noll tolerans mot Rasism och Nazism, en omedelbar uteslutning kommer att ske ifall detta händer.

§ 3 NSFW
Not Safe For Work, denna server är ingen plats för nakenhet.

§ 4 Staff Disrespect
Man ska alltid visa extra mycket respekt för Staffs!

§ 5 Reklam
Reklam är förbjudet på denna server utan Ägarens godkänande, YouTube, Twitch och liknande får skrivas ut i 📓chatt.

§ 6 Sunt Förnuft
Utgå alltid ifrån Sunt Förnuft när du skriver något, är detta verkligen något lämpligt att skriva i detta läge och hade jag kunnat sagt det IRL? Samma gäller ifall du sitter i en röstkanal.

§ 7 Roller
Att fråga om roller är ingenting man gör, definitivt inte i en allmän chatt. Vill man bli mod skriver man en ansökan och hoppas på det bästa.

§ 8 Spamm
Att spamma är ej tillåtet.

§ 9 Taggande av Staff Medlemmar
Att tagga en staff bara för att lalla med de är ej okej. Behöver man hjälp hänvisar jag er till 🎫ticket. Att tagga antingen Ägare eller Delägare är något man inte ska göra.