TPF

Tuggummis Powerful Framework

TPF

TPF är mitt egen gjorda script till FiveM, vilket jag själv skulle säga är nödvändigt i en FiveM server.
Man kan enkelt konfiguera de delar som kommer med.
De saker som finns i TPF:

¤ Spelarens identifierare sparas i databasen, t.ex. Steamnamn, id, discord id och mer.
¤ Spelarens senaste position sparas, vilket används nästa gång spelaren joinar, har en start spawnings position för de som inte joinat tidigare.
¤ Man kan även konfiguera ett speciellt ped som spelaren spawnar med.

¤ /revive, för att reviva dig själv eller en annan! För att det ska fungera måste vanliga respawn systemet tas bort. Vilket scriptet själv gör.
¤ Även flera kommandon för att hantera bilar, laga, ta fram, radera osv.

Kommer till TPF:

¤ Att spelarens ped sparas, och används vid nästa anslutning.


Ifall detta låter som något du skulle vilja använda, tryck här:

Installera TPF